Home / Bài Viết Nổi Bật / NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ LÀM ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY VIỆT NAM KHÔNG?

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ LÀM ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY VIỆT NAM KHÔNG?

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không hạn chế việc người nước ngoài làm đại diện theo pháp luật của Công ty Việt Nam, nhưng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

1. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Người đại diện theo pháp luật (NĐ DPL)của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

NĐ DPL cá nhân phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn:

  • Không thuộc trường hợp cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;
  • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định;
  • Các điều kiện khác theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

NĐDPL của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

  • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp. Không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

Nếu vi phạm các trách nhiệm trên gây thiệt hại cho doanh nghiệp thì NĐDPL phải chịu trách nhiệm cá nhân với những thiệt hại đó.

3. ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Theo quy định tại khoản 3,4,5 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

– Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một NĐDPL cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp còn một NĐDPL mà xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ thay mình.

– Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam, hết thời hạn ủy quyền và không có ủy quyền khác thì:

  •  Đối với doanh nghiệp tư nhân: Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NĐDPL cho đến khi NĐDPL của doanh nghiệp trở lại;
  •  Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh: Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NĐDPL cho đến khi NĐDPL của công ty trở lại hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm NĐDPL của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp chỉ còn một NĐDPL và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm NĐDPL của công ty.

Như vậy, người nước ngoài có đủ tiêu chuẩn và điều kiện thì có thể làm NĐDPL của doanh nghiệp Việt Nam. Và trừ một số trường hợp được miễn giấy phép lao động thì doanh nghiệp cần làm giấy phép lao động cho người nước ngoài theo đúng quy định.

Khách hàng cần tư vấn pháp lý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HỒNG ĐỨC LAW

? : Ngô Sĩ Liên, P.Tân Sơn, TP Thanh Hóa

☎ : 0865.425.922

?: luathongducthanhhoa.com

? : luathongducth@gmail.com

Tư vấn Luật Hồng Đức sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong suốt chặng đường hoạt động và phát triển!

Summary
Review Date
Reviewed Item
Bài viết hữu ích, cảm ơn quý cty
Author Rating
51star1star1star1star1star

Xem thêm

ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN TẠM NGỪNG

Trong thời gian thực hiện việc tạm ngừng hoạt động, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, …

Trả lời

0865 425 922