Home / Giấy phép con / An toàn thực phẩm / Giấy chứng nhận ATVSTP đối với cơ sở sản xuất ngũ cốc

Giấy chứng nhận ATVSTP đối với cơ sở sản xuất ngũ cốc

Trước hiện trạng thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường hiện nay. Nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng là rất lớn. Do đó, các Cơ sở sản xuất ngũ cốc nói chung và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nói riêng. Để đảm bảo đủ điều kiện sản xuất kinh doanh, trước khi đi vào hoạt động phải thực hiện xin cấp phép giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là điều kiện tiên quyết để có thể sản xuất và kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

1. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT NGŨ CỐC

Theo quy định hiện hành, Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương bao gồm: cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo.

Cụ thể:

a) Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế:

– Rượu: nhỏ hơn 03 triệu lít sản phẩm/năm;

– Bia: nhỏ hơn 50 triệu lít sản phẩm/năm;

– Nước giải khát: nhỏ hơn 20 triệu lít sản phẩm/năm;

– Sữa chế biến: nhỏ hơn 20 triệu lít sản phẩm/năm;

– Dầu thực vật: nhỏ hơn 50 ngàn tấn sản phẩm/năm;

– Bánh kẹo: nhỏ hơn 20 ngàn tấn sản phẩm/năm;

– Bột và tinh bột: nhỏ hơn 100 ngàn tấn sản phẩm/năm.

b) Cơ sở bán buôn, bán lẻ thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp) của thương nhân trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chuỗi siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện lợi có diện tích tương đương siêu thị mini theo quy định của pháp luật;

c) Cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh tại cùng một địa điểm có công suất thiết kế theo quy định tại điểm a mục này;

d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc quy định tại khoản 8 và khoản 10 Điều 36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ có quy mô sản xuất sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại Điểm a mục này.

Như vậy, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh các loại ngũ cốc dạng bột, tinh bột sẽ thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của Sở Công thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở sản xuất.

2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN XIN CẤP PHÉP ATVSTP ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT NGŨ CỐC

Đối với doanh nghiệp sản xuất ngũ cốc, việc chuẩn bị cơ sở vật chất trước khi làm hồ sơ xin cấp phép là yêu cầu bắt buộc. Sau khi hoàn thiện cơ sở vật chất, đơn vị xin giấy phép qua các bước như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép theo quy định. Về danh mục cụ thể của hồ sơ, bạn đọc tham khảo tại mục 3 của bài viết này.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tới Sở công thương nơi đặt trụ sở sản xuất
 • Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ có thông báo bổ sung thông tin. Nếu quán 30 ngày mà cơ sở không bổ sung thông tin đủ theo yêu cầu thì hồ sơ sẽ bị hủy.
 • Bước 4: Thẩm định cơ sở: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ. Sở công thương sẽ thành lập đoàn kiểm tra cơ sở theo quy định. Sau khi tiến hành kiểm tra cơ sở, đoàn kiểm tra sẽ có kết quả kiểm tra cụ thể. Tùy từng trường hợp sẽ có quyết định khác nhau. Cụ thể:

Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” vào Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Trường hợp “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” phải ghi rõ lý do trong Biên bản thẩm định. Trường hợp “Chờ hoàn thiện”, thời hạn khắc phục tối đa là 60 ngày. Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục và nộp phí thẩm định về cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định lại. Thời hạn thẩm định lại tối đa là 10 ngày làm việc tính từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được báo cáo khắc phục. Sau 60 ngày cơ sở không nộp báo cáo kết quả khắc phục thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và kết quả thẩm định trước đó với kết luận “Chờ hoàn thiện” không còn giá trị; Nếu kết quả thẩm định lại “Không đạt” hoặc quá thời hạn khắc phục mà cơ sở không nộp báo cáo kết quả khắc phục, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận; Biên bản thẩm định thực tế tại cơ sở được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, Đoàn thẩm định giữ 01 bản và cơ sở giữ 01 bản.

 • Bước 5: Sau khi hoàn thiện tất cả các điều kiện. Việc kiểm tra cơ sở có kết quả là “Đạt” thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho cơ sở sản xuất ngũ cốc trong thời hạn 5 ngày làm việc.

3. HỒ SƠ XIN CẤP GCN ATVSTP ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT NGŨ CỐC

– Đơn đề nghị theo Mẫu số 01a Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Bảo sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo Mẫu số 02a (đối với cơ sở sản xuất), Mẫu số 02b (đối với cơ sở kinh doanh) hoặc cả Mẫu số 02a và Mẫu số 02b (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều khiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do chủ cơ sở xác nhận hoặc giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

– Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có xác nhận của cơ sở.

– Báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu số 04 Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

 4. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP ATVSTP TẠI TƯ VẤN HỒNG ĐỨC

Tại Luật Hồng Đức chúng tôi hỗ trợ khách hàng xin giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhanh gọn. Tránh trường hợp phải đi lại, chỉnh sửa nhiều lần.

 • Tư vấn về điều kiện, trình tự thủ tục thực hiện cấp phép
 • Tư vấn hỗ trợ chuẩn bị cơ sở vật chất, cơ sở sản xuất
 • Hỗ trợ tư vấn để thiết kế cơ sở, kiểm nghiệm sản phẩm khi xin cấp phép
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền
 • Hỗ trợ tiếp đoàn kiểm tra cơ sở theo quy định
 • Hỗ trợ các dịch vụ pháp lý trong suốt quá trình hoạt động cho doanh nghiệp

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp. Tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa trọn gói. 

Quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ chúng tôi:

TƯ VẤN HỒNG ĐỨC THANH HÓA

? : Ngô Sĩ Liên, P.Tân Sơn, TP Thanh Hóa

☎ : Mr Sơn – 0865.425.922

?: luathongducthanhhoa.com

? : luathongducth@gmail.com

Summary
Review Date
Reviewed Item
Dịch vụ nhanh chóng
Author Rating
51star1star1star1star1star

Xem thêm

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Nắm rõ các điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô giúp các bạn lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp và thực hiện đầy đủ các quy định để hoạt động hợp pháp, tránh bị xử phạt và trì hoãn trong kinh doanh.

Trả lời

0865 425 922