Home / Giấy phép con / Giấy phép Lao động

Giấy phép Lao động

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Thanh Hóa

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải được cấp giấy phép lao động theo quy định. Trường hợp giấy phép bị mất, cháy, hỏng… người lao động có trách nhiệm xin cấp lại GPLĐ để tiếp tục làm việc. Luật Hồng Đức hỗ trợ trọn gói …

Đọc Thêm »

0865 425 922