Home / Giấy phép con / Công bố sản phẩm

Công bố sản phẩm

Thủ tục công bố mỹ phẩm tại Thanh Hóa – Công bố chất lượng mỹ phẩm

Công bố mỹ phẩm hay Công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm là thủ tục hành chính bắt buộc khi doanh nghiệp/tổ chức/ cá nhân muốn đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường một cách hợp pháp. Tuy nhiên hiện nay, không phải đơn vị sản xuất nào …

Đọc Thêm »

0865 425 922