Home / Giấy phép con / An toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Thanh Hóa

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Thanh Hóa thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trước khi đi vào hoạt động. Điều này để đảm bảo được chất lượng, yêu cầu đối với lĩnh vực đặc …

Đọc Thêm »

0865 425 922