Home / Doanh Nghiệp / Thay đổi ĐKKD

Thay đổi ĐKKD

Thay đổi hoạt động chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh ở Thanh HÓa

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có chức năng, nhiệm vụ riêng. Trong quá trình hoạt động, nếu có có sự thay đổi, doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo thay đổi hoạt động chi nhánh, VPDD, …

Đọc Thêm »

0865 425 922