Home / Doanh Nghiệp / Lập CN-VPDD- ĐĐKD

Lập CN-VPDD- ĐĐKD

Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh ở Thanh Hóa, giải thể địa điểm kinh doanh

Luật Hồng Đức hướng dẫn thủ tục Chấm dứt địa điểm kinh doanh ở Thanh Hóa như sau: I. TRÌNH TỰ CHẤM DỨT ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Địa điểm kinh doanh là đơn vị phụ thuộc của công ty. Để chấm dứt địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải làm …

Đọc Thêm »

Thay đổi hoạt động chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh ở Thanh HÓa

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có chức năng, nhiệm vụ riêng. Trong quá trình hoạt động, nếu có có sự thay đổi, doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo thay đổi hoạt động chi nhánh, VPDD, …

Đọc Thêm »

0865 425 922