Home / Doanh Nghiệp / Lập CN-VPDD- ĐĐKD

Lập CN-VPDD- ĐĐKD

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp chi tiết nhất cho mọi công ty

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty để hoạt động kinh doanh nhưng chưa chuẩn bị được hồ sơ. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hồng Đức để nắm bắt thành phần hồ sơ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hoặc có …

Đọc Thêm »

Lập chi nhánh công ty tại Thanh Hóa – Lập công ty giá rẻ Thanh Hóa

Doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bằng việc lập chi nhánh công ty ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Việc lập chi nhánh giúp doanh nghiệp vừa phát triển hoạt động, vừa quản lý tốt việc kinh doanh. Để thực hiện thủ tục này tại Thanh …

Đọc Thêm »

Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh ở Thanh Hóa, giải thể địa điểm kinh doanh

Luật Hồng Đức hướng dẫn thủ tục Chấm dứt địa điểm kinh doanh ở Thanh Hóa như sau: I. TRÌNH TỰ CHẤM DỨT ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Địa điểm kinh doanh là đơn vị phụ thuộc của công ty. Để chấm dứt địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải làm …

Đọc Thêm »

Thay đổi hoạt động chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh ở Thanh HÓa

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có chức năng, nhiệm vụ riêng. Trong quá trình hoạt động, nếu có có sự thay đổi, doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo thay đổi hoạt động chi nhánh, VPDD, …

Đọc Thêm »

0865 425 922