Home / Doanh Nghiệp / Giải thể

Giải thể

Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh ở Thanh Hóa, giải thể địa điểm kinh doanh

Luật Hồng Đức hướng dẫn thủ tục Chấm dứt địa điểm kinh doanh ở Thanh Hóa như sau: I. TRÌNH TỰ CHẤM DỨT ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Địa điểm kinh doanh là đơn vị phụ thuộc của công ty. Để chấm dứt địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải làm …

Đọc Thêm »

0865 425 922