Home / Doanh Nghiệp / Thay đổi ĐKKD / Thủ tục thay đổi CSH khi CSH của Công ty TNHH MTV chết

Thủ tục thay đổi CSH khi CSH của Công ty TNHH MTV chết

Chủ sở hữu  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là người góp vốn duy nhất của công ty, điều hành hoạt động và quyết định các vấn đề quan trọng trong công ty. Trong trường hợp CSH chết, doanh nghiệp nên làm gì để các hoạt động kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn?

1. Quy định về CSH Công ty TNHH MTV là cá nhân chết

Khoản 3 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế”.

Như vậy, trường hợp này Công ty cần thực hiện xác định người thừa kế phần vốn góp. Sau đó mới tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi CSH công ty.

2. Người thừa kế phần vốn góp

Theo quy định của pháp luật dân sự, có 2 hình thức thừa kế: theo di chúc và theo pháp luật.

– Trường hợp trước khi CSH chết đã để lại di chúc có định đoạt rõ phần vốn góp này và di chúc hợp pháp thì người thừa kế phần vốn góp được xác định theo di chúc.

– Trường hợp thừa kế theo pháp luật thì xác định theo hàng thừa kế. Theo đó, khoản 1 Điều 651 Luật Dân sự số 91/2015/QH13 quy định:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

– Trường hợp người thừa kế không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản hoặc không có người thừa kế thì phần vốn góp còn lại (sau khi đã trừ các nghĩa vụ khác) thuộc về Nhà nước.

3. Người thừa kế là một người hoặc nhiều người

Khi xác nhận người thừa kế phần vốn góp là một người, doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký thay đổi CSH công ty.

Nếu văn bản xác nhận quyền thừa kế phần vốn góp thuộc về nhiều người thì doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH MTV thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

4. Hồ sơ thay đổi khi CSH công ty TNHH MTV do thừa kế

Theo khoản 3 Điều 53 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký thay đổi CSH công ty TNHH MTV bao gồm:

– Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc tổ chức;

– Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế.

5. Thủ tục thay đổi CSH công ty TNHH MTV tại Thanh Hóa

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 Bộ hồ sơ thay đổi theo quy định;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở kế hoạch đầu tư Thanh Hóa;

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan nhà nước kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ, đúng quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh làm thủ tục thay đổi và cấp Đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp; Nếu hồ sơ còn thiếu sót, cơ quan ĐKKD có trách nhiệm ra thông báo chỉnh sửa bổ sung.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả của Sở KH&ĐT

Trên đây là một số thông tin để các bạn tham khảo. Các bạn quan tâm vui lòng liên hệ:

TƯ VẤN HỒNG ĐỨC THANH HÓA

? : Ngô Sĩ Liên, P.Tân Sơn, TP Thanh Hóa

☎ : Mr Sơn – 0865.425.922

?: luathongducthanhhoa.com

? : luathongducth@gmail.com

Summary
Review Date
Reviewed Item
Cảm ơn Luật Hồng Đức, tư vấn rất nhiệt tình, giải quyết nhanh.
Author Rating
51star1star1star1star1star

Xem thêm

Hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật của công ty tại Thanh Hóa

Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty cho phù hợp với việc …

Trả lời

0865 425 922